Selasa, 5 Februari 2013

MEMBENTUK PESONALITI

 • PENGERTIAN PERSONALITI
Iaitu ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat di perhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada suatu ketika.
 • JENIS-JENIS PERSONALITI
Carl Jun (1875) mengatakan bahawa personality terbahagi kepada 3:-
 1. a.      Extrovert : lincah, cakap banyak, inovatif, aktif, bersosial, optimis
 2. b.      Introvert : pendiam, pemalu, tidak yakin, sosial terhad, suka bersendiri
 3. c.       Ambivert  : gabungan extrovert dan introvert
 • PERANAN GURU DALAM MEMBANTU KANAK-KANAK INTROVERT
Antara peranan guru ialah:-
 1. Libatkan murid dalam program yang banyak pergerakkan
 2. Kaunseling dan motivasi
 3. Banyakkan aktiviti kumpulan
 4. Beri galakkan, penghargaan, jawatan-jawatan penting, dan sebagainya
 5. Guru memberi perhatian yang lebih sedikit daripada kanak-kanak lain
 • FAKTOR-FAKTOR WUJUDNYA PERSONALITI YANG BERBEZA
Faktor-faktor wujudnya personality yang berbeza terbahagi kepada 2:-
a)      Perspektif islam
Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa faktor-faktornya ada 3, iaitu:-
 1. i.                    Hati
Qalbun: extrovert
Lubbun: introvert
Fuddan: ambivert
 1. ii.                  Akal
Kanak-kanak (fikir dan lihat) : introvert
Dewasa (fikir,lihat,analisis) : ambivert
Tua (fikir,lihat, analisis lebih mendalam) : extrovert
 1. iii.                Nafsu
Amarah : introvert
Mardhiah : extrovert dan ambivert
Kamilah : ambivert (untuk para Rasul)
Menurut Imam Al-Ghazali juga, tahap berfikir manusia ada 3:-
 1. Akal taakul (sederhana) : extrovert
 2. Akal tadabbur (lebih tinggi) : ambivert
 3. Akal biasa (lemah) : introvert
b)      Perspektif barat
Sigmund Freud (1856-1936) , mengatakan bahawa faktor-faktor personality berbeza ada 3:-
 1. i.                    Id (sedar)
Iaitu personaliti yang melibatkan prinsip kenikmatan dan kepuasan semata-mata.
Prinsip personaliti:-
 1. Mempunyai hubungan naluri dengan individu
 2. Disorong oleh psikoanalisis bawah sedar
 3. Wujud secara semulajadi
 4. Berorientasikan kepuasan
Contoh: minum, berjalan, membaca buku
 1. ii.                  Ego (pra sedar)
Iaitu menggunakan prinsip realiti, nyata, jelas, releven
Prinsip personaliti:-
 1. Melibatkan persepsi seseorang tentang harga diri
 2. Terbentuk daripada pengalaman
 3. Tidak wujud secara semula jadi
 4. Berkembang berperingkat
 5. Mempengaruhi personality seseorang
Contoh: tidak perasan sesuatu yang berlaku, tapi bila focus boleh ingtanya kembali.
 1. iii.                Superego (bawah sedar)
Iaitu menggunakan prinsip moral
Prinsip personaliti:-
 1. Melibatkan fikiran bawah sedar yang menyedarkan seseorang tentang baik dan buruk
 2. Rasa bersalah jika buat silap
 3. Terarah kepada nurani hati
 4. Impak asuhan ibu-bapa, belajar dari masyarakat, nilai daripada apa yang di lalui
 5. Penentuan tingkah laku moral
Contoh: mimpi, khayal, melatah

Tiada ulasan:

KISAH AKU ANAK PENEROKA ( SIRI 6 )

PERNGORBANAN ABAH. ( Bahagian 1 ) Sememangnya seawalnya aku dengan abah tidak berapa mesra, mungkin aku tidak biasa dengannya.Apabila a...