Rabu, 10 Ogos 2016

PEKERJA CEMERLANG, SYARIKAT TERBILANG

Gambar Sekadar Hiasan

TIDAK kira jenis syarikat atau perniagaan, antara faktor yang menentukan kejayaan adalah pekerja yang tekun, produktif dan boleh dipercayai. Pekerja sebagai modal insan sesuatu syarikat merupakan faktor penentu kejayaan.
Pekerja yang produktif perlu merasa selesa bekerja dan perlu yakin bahawa pihak pengurusan prihatin dan senantiasa menjaga kesejahteraan dan perkembangan kerjaya mereka. Sebarang ketidakpuasan mereka diberi perhatian dan diselesaikan secara wajar.
Usaha bagi menarik minat pekerja untuk memberikan tumpuan penuh kepada tugasan harian harus dilaksanakan secara berterusan. Strategi berterusan untuk mewujudkan budaya kerja yang memberangsangkan akan meningkatkan prestasi pekerja, pencapaian dan penambahbaikan organisasi secara berpanjangan. Budaya seperti ini akan melahirkan pekerja yang senantiasa asyik melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan aktif, ceria dan pantas.
Pekerja yang produktif mempunyai integriti dan sikap yang betul terhadap pekerjaan.. Mereka tabah dalam menghadapi cabaran dan rintangan dengan sikap positif, tidak sombong atau cepat berpuas hati. Mereka setia kepada organisasi, mengamalkan meritokrasi, dan mahu belajar secara berterusan dan mengikuti perkembangan teknologi supaya tidak menjadi redundan.
Ketekunan pekerja mempunyai kaitan dengan produktiviti. Pekerja akan tekun dan komited jika mereka dipertanggungjawabkan dengan penuh kepercayaan dan mereka sendiri boleh memantau dan mengukur hasil prestasi kerja mereka.
Pekerja akan menjadi fokus apabila matlamat pencapaian berpadanan dengan matlamat pencapaian diri. Bagi tujuan ini, komunikasi yang efisien antara majikan dan pekerja adalah penting. Pekerja harus dibekalkan dengan garis panduan dan semua maklumat tentang pekerjaan yang dijalankannya. Pekerja juga perlu memahami dengan baik semua rutin dan proses-proses kerja supaya pekerja jelas bagaimana usaha dan ketekunan mereka mempengaruhi pencapaian matlamat dan prioriti bisnes firma berkenaan serta output yang dikeluarkan.
Pekerja harus juga disokong dalam menjalankan tugas. Bimbingan dan tunjuk ajar harus mudah untuk diperoleh. Ini akan mengurangkan stres. Penyelia harus dapat membantu jika pekerja mengalami masalah
Budaya pekerja yang tekun hanya akan terhasil jika pihak pengurusan senantiasa meningkatkan prestasi mereka sendiri dalam memimpin pekerja. Majikan yang menaruh kepercayaan terhadap pekerja akan mendapati bahawa pekerja juga akan menaruh kepercayaan terhadap majikan.
Masa lapang dan masa cuti pekerja dan komitmen terhadap keluarga dihormati. Dengan keprihatinan seperti ini, pekerja akan sanggup melakukan kerja lebih daripada apa yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan disertakan bersama nilai tambah masing-masing untuk kebaikan syarikat.
Artikel ini Pandangan Pribadi
MyIG : amieytee

Tiada ulasan:

KISAH AKU ANAK PENEROKA ( SIRI 6 )

PERNGORBANAN ABAH. ( Bahagian 1 ) Sememangnya seawalnya aku dengan abah tidak berapa mesra, mungkin aku tidak biasa dengannya.Apabila a...